fbpx Skip to main content Skip to search

Книговодство

книговодство
книговодство

КНИГОВОДСТВО

Професионален, лиценциран сметководствен тим, присутен во сферата на услуги и на меѓународниот пазар,  ќе ви донесе висока и експертска услуга. Во палетата   на нашите услуги Ви нудиме: архивирање на документи согласно правилникот за архивски знаци, книговодство и ревизија ,девизно работење, изработка на даночни пријави и даночно консултирање, изработка на плати,пријава и одјава на работници,стручна помош во областа на трудовото право,помош во изработка на разни договори согласно законот за Облигациони односи.

Финансиските прегледи и извештаи кои ке ги изработиме за Вас базирани на сметководствените состојби на Вашата компанија ,ќе ви помогнат  донесувањето на квалитетни  Инвестициски и други Менаџмент одлуки да биде лесно и едноставно.

Нашето постојано следење на состојбите во Македонскиот банкарски и бизнис сектор ќе Ви обезбеди  вредни информации  од значење за вашите менаџмент одлуки поврзани со пазарните движења.Се што е потребно за квалитетно работење на компаниите (книговодство, право, финансии, консалтинг) –СЕ НА ЕДНО МЕСТО!

Ви нудиме 24 часовна консалтинг подршка вклучена во Златните пакети. Нашите услуги и податоците за вашата фирма како и листата на фирми со кој соработуваме се строго доверливи.

ВИ ПОМАГАМЕ ДА СЕ ФОКУСИРАТЕ

Зошто да бидете заглавени во административни работи и книговодство . Ние сме тука да ги тргниме работите од вашите рамење и да ви овозможиме да се фокусирате на тоа што го сакате ,,Вашиот Бизнис”.

 

Со нашите архивирачки капацитети и константната едукација на нашите вработени , ја селдиме секоја промена во регулативите и глобалните финансиски барања. Ние сме уверени дека можеме да бидеме ваш вреден(ценет) соработник во вашете ширење.

НАМАЛУВАЊЕТО НА ДАНОЦИТЕ ПОВРЗАНО СО ТРОШОЦИТЕ

  • One
  • Two
  • Three

ШИРЕЊЕТО Е ВАШ ПРИЈАТЕЛ

  • One
  • Two
  • Three

Менаџмент сметководството се фокусира на мерења, анализи и извештаи кои ќе ви помогнат да донесете правилни одлуки во раководење на организацијата. Во менаџмент сметководството , внатрешните мерења и извештаи се врз основ на трошок- бенефит (исплатливоста) анализа и не се бара од нив да ги следат сметководствените приниципи.

Даночното сметководство во Македонија е концентрирано на подготовка, аназила и негово предавање, како и повраток на истиот. Македонскиот даночен систем побарува запазување на книговодствените принципи.

Во зависност од големината на компанијата , од некој компании ке биде побарано извештаите и анализите да биде изготвени од лиценцирано книговодствено биро.