fbpx Skip to main content Skip to search

Пресметка на плати

плати
плати
книговодство

ПРИПРЕМА НА ПЛАТИ

Самата припрема на плати за клиентите во Александар АК е стандардизирана електронска процедура. Која како една од најважните услуги за клиентот се одвива брзо и без проблеми и се изготвува од страна на службеник во Александар АК посебно специјализиран токму во оваа област.

 

МЕНАЏИРАЊЕ НА ПЛАТИ

Менаџирањето во оваа област се состои во наша асистенција на намалување на трошоците за плати која е секогаш важна ставка во секоја компанија. Преку совети за поголемо користење на специфични даночни олеснувања поврзани со вработување на различни категории на невработени лица.Јасната представа за плусовите и минусите на секоја од програмите за вработување кои континуирано ги нуди Агенцијата за Вработување е понекогаш од клучно значење за долгорочниот успешен развој на компаниите, особено на оние кои штотуку го почнуваат својот бизнис .

ПЛАТИТЕ ВО СООДНОС СО ТРОШОЦИТЕ

  • One
  • Two
  • Three

РАСТОТ Е ВАШИОТ ПРИЈАТЕЛ

  • One
  • Two
  • Three

Менаџмент сметководството се фокусира на мерења, анализи и извештаи кои ќе ви помогнат да донесете правилни одлуки во раководење на организацијата. Во менаџмент сметководството , внатрешните мерења и извештаи се врз основ на трошок- бенефит (исплатливоста) анализа и не се бара од нив да ги следат сметководствените приниципи.

Даночното сметководство во Македонија е концентрирано на подготовка, аназила и негово предавање, како и повраток на истиот. Македонскиот даночен систем побарува запазување на книговодствените принципи.

Во зависност од големината на компанијата , од некој компании ке биде побарано извештаите и анализите да биде изготвени од лиценцирано книговодствено биро.