fbpx Skip to main content Skip to search

Христина Ангеловска

сметководство

Христина Ангеловска

Човечки ресурси

Калкулирање на повеќе од 1000 плати на месечно ниво. Овозможување на здравствено осигурување на нашите клиенти, како и нивните вработени, се моја секојдневна задача во Александар-АК.