fbpx Skip to main content Skip to search

Мирјана Качаковска

мирјана сметководител

Мирјана Качаковска

Генерален Директор

Секојдневната соработка со огромен број на клиенти од земјата и странство Ве прави дел од повеќе различни бизниси. Работењето во Александар-АК претставува секојдневен предизвик.