fbpx Skip to main content Skip to search

Мирјана Качаковска

мирјана сметководител

Мирјана Качаковска

Генерален Директор

Секојдневната соработка со огромен број на клиенти од земјата и странство, ве прави дел од мнозинство различни бизниси. Работењето во Алексаднар-Ак претставува секојдневен предизвик.