fbpx Skip to main content Skip to search

Зошто да го одберете Алексаднар-АК?

Зошто да го одберете Александар-АК ?

 

Книговодственото биро Александар-АК ви нуди целосно решение за вашиот бизнис. Под целосно решение се мисли дека вие повеќе не треба да се грижите за: административната работа, дали навремено ви се искнижени вашите фактури, дали е правилно искалкулирано вашето ДДВто за пријавувањето и одјавување на вашите вработени.
Нашите тим е во постојан контакт и достапен на Вас и вашата фирма, помагајќи ви во намалување на ризикот во донесување на секојдневните одлуки.

 

 

Пет клучни причини зошто Александар –АК покрај другите книговодствени бироа?

 

  1. Ние сме присутни како книговодствено биро повеќе од 18 годни давајќи ни за право да кажеме дека сме присутни во процесот на самото создавање на книговодство во Р. Македонија.
  2. Во овие 18 години Александар-АК ја доби довербата на повеќе од 300 клиенти без никаков маркетинг, во општество на отворена конкуренција. Овој успех е сертификат доделен од клентите за професионална услуга и доверба.
  3. Александар –АК книговодственото биро е специјализирано за водење на секаков вид компанија независно на големината и дејноста (индустријата) во која истата делува.
  4. Александар-АК дава outsource услуги (консалтинг и сметководство) на компании надвор од границита на Р.Македонија. Правејќи го електронски софистициран и доволно едуциран да ви ја пружи подршката при ширење на вашиот бизнис.
  5. Ви нуди дополнителни консалтинг услуги за вашата фирма, каде што детелно ги елаборираме закаоните кои Вас ве засегаат. Овозможувајќи ви навремено да се прилагодите на промените.


 

Договорот за соработка со Александар-АК покрај професионалните услуги ви нуди и повеќе слободно време за Вас, овозможувајќи да се посветите на водењето на вашиот бизнис. Правилното водење на вашиот бизнис е една и единсвена цел на Александар-АК.