fbpx Skip to main content Skip to search

Пресметка на плати

Припрема и менаџирање на плати

Пресметка плати
Вирмани
книговодство

ПРИПРЕМА НА ПЛАТИ

Припремата на плати за клиентите во Александар-АК е стандардна електронска процедура. Со нашиот професионален сервис, платата за Вашите вработени секогаш ќе биде припремена пред крајот на секој месец.

Ова секако претставува една од најважните услуги за клиент кој поседува сопствен бизнис. Пресметката на плати се одвива брзо и без проблеми, и се изготвува од страна на наш службеник кој е посебно специјализиран за оваа област.

МЕНАЏИРАЊЕ НА ПЛАТИ

Менаџирањето во оваа област се состои во наша асистенција на намалување на трошоците за плати која е секогаш важна ставка во секоја компанија.

Нудиме совети со кои ќе добиете поволности за поголемо користење на специфични даночни олеснувања поврзани со вработување на различни категории на невработени лица. Јасната претстава за предностите и слабостите на секоја од програмите за вработување кои континуирано ги нуди Агенцијата за вработување е понекогаш од клучно значење за долгорочниот успешен развој на компаниите, особено на оние кои што туку го започнуваат својот бизнис.