fbpx Skip to main content Skip to search

За Нас

Историја за Александар АК

Нашето патешествие започна во 1999. Почнавме како мало книговодствено биро ,,човек фирма” во Скопје, Македонија таргерирајќи ги македонските локални фирми претежно помалите. Ширењето одеше пополека, специјализирајки се во корпоративно сметководство Александар АК можеше да одговори на барањата на пазарот како комплетно сметководствено биро.

Ширењето и процесот на еволуцијата не застанаа тука. Александар -Ак ги помести границите на своето работење формирајки можности за превземање и водење на интернационални фирми. Проширување се и во Консалтинг услугите.

Ние полека прераснавме во комплетно решение за вашиот бизнис.

Нашата мисија:  е да овозможиме најдобра можна сметководствена грижа за нашите клиенти.

Покривајќи плати, финансискиот консалтинг ,трговско посредување, правни и советодавни услуги во областа на стопанското работење ( основање компании , статусни промени , стопански договори ).

Ние сега им служиме на повеке од 300 компании, како македоски така и интернационални.

Ние сме фокусирани на платен промет, сметководство, регулација на даноци, даночни консултации и нивно менаџирање. Со веќе изградена мрежа од професионалци книговодители со кои заедно Александар Ак ви ја носи софистицираноста во сметководството до Вас.

Дојдете до нас преку броевите 02 2403- 270 и 02 2403- 271. На нашите консултанти ќе им биде мило да ви дадат бесплатен совет и пратат понуда.

Нашата визија: е да изградиме компанија каде што клиентите ќе добијат висока експертиза и сигурност во водењето на својот бизнис.

 

Приклучете се во нашата приказна и дозволете да го изградиме вашиот бизнис заедно. Проширете се и растете без грижи за вашите финансии и администрации, продолжете како што почнавте и останете среќни.

сметководство
Калкулирање на повеќе од 1000 плати на масечно ниво. Овозможување на здравствено осигурување на нашите клиенти и нивните вработени се моја секојдневна задача во Александар- АК

Христина Ангеловска

Човечки ресурси
сметководство

Донка Стојкова

Менаџер на сметководство
мирјана сметководител
Секојдневната соработка со огромен број на клиенти од земјата и странство, ве прави дел од мнозинство различни бизниси. Работењето во Алексаднар-Ак претставува секојдневен предизвик.

Мирјана Качаковска

Генерален Директор

Администранивни услуги

Фокусирајте се на вашиот бизнис

Со повеке од 300 задовослни клиенти домашни и интернационални покриени во секој сегмент од бизнисот се нашата реклама за доброто работење. Дозволете ни да ги надмеинете вашите грижи и да се покрижиме да го правите тоа што го сакате, водењето на Вашиот Бизнис !

Даночни Консултации

Носиме врвна вредност

Ние сме свесни за важноста на даночното водење. Овозможуваме точна калкулација на даноците и нивна регулациј (повраток на данок) следејќи ја законската регулатива и сите законски промени.