fbpx Skip to main content Skip to search

Архивирање на податоци

Архивирање и дигитализација

Архивирање податоци
книговодство
архивирање книговодство

АРХИВИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТИ

Архивирањето на податоци е дел од сметководствениот процес. Во текот на целата година, грижата за Вашите документи и нивно претставување пред државните институции е наша грижа. Сметководственото биро Александар-АК има посебни архивски простории за складирање на Вашите документи во текот на цела работна година.

Приватноста на информациите и пристапот на Вашите документи се најстрого регулирани.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Нашата компанија ги применува најсовремените технологии за дигитализација на документацијата. Во Александар-АК Вашето книжење е 100% заштитено. Со правење на back up на надворешни дискови, губењето на информации и документи не претставува опција.

За нашите интернационални клиенти овозможуваме пристап до документите преку QR технологија и бар кодови, достапни во премиум пакетите. Исто така, за интернационалните клиенти е достапна и можноста за пристап преку cloud.