fbpx Skip to main content Skip to search

Архивирање на податоци

архивирање книговодство
книговодство
архивирање книговодство

АРХИВИРАЊЕ НА ВАШИТЕ ДОКУМЕНТИ

Архивирањето на податоци е дел од книговодствениот процес. Во текот на целата годината грижата за вашите документи и нивно претставување пред државните институции е наша гриж. Алексаднар-АК книговодственото биро има посебни простории архиви за складирање на вашите документи во текот на цела работна година.

Приватноста на информацијата и пристапот на вашите документи се најстрого регулирани.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА НА ВАШИТЕ ДОКУМЕНТИ

Нашата компанија ги применува најсовремените технологиите за дигитализаја на документацијата. Во Александар-АК вашето книжење е 100% заштитено. Со правењето back up на надворешни дискови губењето на информации и документи е неоправдлив одговор.

За нашите интернационални клиенти овозможуваме пристап до документите преку QR технологија и бар кодови, достапни во премиум пакјетите, исто така и облак (cloud) можноста е на располаѓање за интернационалните клиенти.

ПОВРЗАНОСТА НА ДИГИТАЛИЗАЦИЈАТА СО ТРОШОЦИТЕ

  • One
  • Two
  • Three

ШИРЕЊЕТО Е ВАШ ПРИЈАТЕЛ

  • One
  • Two
  • Three

Менаџмент сметководството се фокусира на мерења, анализи и извештаи кои ќе ви помогнат да донесете правилни одлуки во раководење на организацијата. Во менаџмент сметководството , внатрешните мерења и извештаи се врз основ на трошок- бенефит (исплатливоста) анализа и не се бара од нив да ги следат сметководствените приниципи.

Даночното сметководство во Македонија е концентрирано на подготовка, аназила и негово предавање, како и повраток на истиот. Македонскиот даночен систем побарува запазување на книговодствените принципи.

Во зависност од големината на компанијата , од некој компании ке биде побарано извештаите и анализите да биде изготвени од лиценцирано книговодствено биро.