fbpx Skip to main content Skip to search

Отворање Бизнис

Започнете со Вашиот бизнис брзо и едноставно

Отворање бизнис

ОТВОРАЊЕ БИЗНИС

Ви нудиме можност да го отворите својот бизнис за помалку од 24 часа. Ние како сметководствено биро ја вршиме целосната припрема на документација за Вас, додека истата ја спроведуваме до државните институции.

Вашиот бизнис не треба да чека. Нашиот тим е задолжен да ја тргне Вашата грижа од документациската работа и да Ве остави слободно да го спроведете бизнисот.

Кои се потребни документи за отворање бизнис?

  • Лична карта
  • Основачки влог во висина од минимум 5000 евра (во средства или во готовина)
  • Избор на шифра на дејност
  • Совети „за“ или „против“ отворање подружница
  • Избор на фискална каса и нејзино пријавување до институциите
  • Избор на деловна банка и формирање сметка
  • Регистрација за ДДВ
  • Изработка на официјален печат

ВАШ БИЗНИС ПАРТНЕР

Сметководственото биро Александар-АК е сигурен партнер за Вашиот бизнис, односно Ваш финансиски архитект.

За Вашите потреби, можеме да обезбедиме комплетна книговодствена услуга, даночни консултации, пресметка на плати, помош во отворање на бизнис, финансиски консалтинг, трговско посредување, како и правни и советодавни услуги во областа на стопанското работење.

Еден телефонски повик Ве дели до нашите оператори за детално да Ви објаснат околу целиот процес за отворање на бизнис. Можеме да Ви дадеме детална слика за секој трошок од основање на вашата фирма до водењето на истата, пресметано до денар.

Потребни чекори за отворање фирма

Чекори за отворање фирма

Сигурно некогаш сте си го поставиле себе си ова прашање – Дали треба да започнам сопствен бизнис? Но, секогаш сте замислувале дека целиот процес на отворање на нова фирма е доста сложен.

Дозволете да ви покажеме дека е многу поедноставно отколку што мислите. Доколку имате желба за да започнете нешто самостојно, можете уште денес да почнете со остварување на вашиот сон.

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ

Кој облик на фирма е најдобар?

Отвори фирма

Пред отворање на фирма, треба да ги разгледате сите правни форми кои Ви се на располагање и да проанализирате која од нив е најсоодветна за Вас.

Постојат три облици – Трговец поединец (ТП), Друштво со ограничена одговорност едно лице (ДООЕЛ) и Друштво за ограничена одговорност (ДОО). Прочитајте детално елаборирани кои се предностите и слабостите на секоја од нив.

ПРОЧИТАЈТЕ ПОВЕЌЕ