Често поставуваните прашања кои ги добиваме: 

Kолку чини водењето сметководство за нашата комапнија ?

За да одговориме на вашите барања воведовме калкулатор, каде што вие ке можете во неколку чекори да дознаете колку би ве чинело сметководството за вашата компанија во Александар-АК.

Само со еден клик на калкулаторот до вашата цена. 

КАЛКУЛАТОР

Што добивате во цената ?

I. Договор во ваша корист:

 • Александар-АК е Ваш овластен преставник пред даночните институции.
 • Александар-АК ги заштитува информациите кои ни ги доверувате.

(Управата за јавни приходи, Централен ригистар, Агенција за вработување, Пензиско инвалидско осигурување, Здравствено осигурување)

 

По прифаќање на цената понудена од нашиот калкулатор, во таа цена се вклучени:

II. Финансиско Сметководство

 1. Книжење на изводи ( денарски и девизни);
 2. Книжење на влезни и излезни фактури;
 3. Книжење на благајна;
 4. Утврдување на сите трошоци и приходи;
 5. Утврдување добивка / загуба на фирма;
 6. Завршна сметка

III.Консалтинг

 1. Известување за измени во законите;
 2. Совети за правилно финансико работење;
 3. Совети за водење финански и евиденциони книги;
 4. Практични упатства за подобра организациска поставеност на фирмата.

Вашата доверба е пресудна во работата на Александар -АК.

Александар – АК со повеќе од 18 години искуство во оваа област, ве поканува да станете дел од нашето семејство и заедно да работиме на успехот на вашиот бизнис.