fbpx Skip to main content Skip to search

Posts by admin

Безкаматни кредити за микро, мали и средни компании

Втор повик за финансиска помош на работодавачите од приватниот сектор опватени микро мали и средни компании. 

Развојната Банка на Р.С.Македонија објави втор повик за помош на компаниите во оджување на нивното текновно работење. Вкупниот износ одреден за оваа помош изнесува 492.000.000,00 денари.

Кој се може да поднесе апликација за кредит?

Претпријатија од сите дејности, кои се регистрирани во Република Северна Македонија, со број на вработени до 250 лица, а коишто ги исполнуваат следните критериуми:

Прочитај повеќе

Финансиска помош за работодавачите од приватниот сектор за исплата на плати

Финансиска помош на работодавачите од приватниот сектор за исплата на платите за месец Април и Мај 2020 година.

Влада на седницата одржана на 02.04.2020 донесе одлука за директна помош за работодавачиот од приватниот секор, со тоа што ќе овозможи подршка при исплаќањето на платите за месец Април и Мај до најмногу 14.500 денари месечно по вработен. Компаниите кои ќе користат државна помош имаат обврска за задржување на вработените 4 месеци по истекот на истат. 

 

Кои компании имаат право да аплицираат за државната помош?

Прочитај повеќе

Колку чини сметководството за твојата компанија ?

СМЕТКОВОДСТВЕН КАЛКУЛАТОР  

За да добиете брза понуда за вашиот сметководствен- трошок, пратете ни ги вашите информации преку пополнување на полињата на калкулаторот од вашата лева страна. Нашата фирма ќе ви ја достави  најдобрата понуда за вашиот бизнис во најкраток можен рок.

Што добивате во цената ?

Прочитај повеќе
Книговодство регрес за годишен одмор

Најнови информации за пресметката на регресот за годишен одмор!

Регресот за годишен одмор работодавецот мора задолжително да го исплати на секој вработен кој бил во работен однос најмалку 6 месеци.

На кои врaботени им следува регрес за годишен одмор и колку изнесува?


На секој вработен кој работел најмaлку 6 месеци кај ист работодавач во текот на една календарска година му следува надомест по основ на регрес за годишен одмор познат како К-15.  Минималниот регрес за годишен одмор изнесува 40% од просечната исплатена нето плата во РМ во предходните три месеци.

Последните податоци за просечна нето плата се за месец мај која изнесува 24.509 ден.

Детално елаборирање и пресметка на регресот за годишен одмор.


Да ве предупредиме – 40% од просечната нето плата во Република Македонија, а не просечна плата во вашата компанија. Просечната плата во РМ се менува често, па така зависно од месецот во кој сакате да го исплатите регресот за годишен одмор треба да проверите во тој месец колку е просечната плата во РМ.

Според анализите и просекот кој го зема книговодственото биро Александар-АК ве советуваме:

 

Прочитај повеќе
Книговодствено биро

Александар-АК вашата заштита во бизнис светот! Книговодствено биро на ваша страна!

Според разговорите со бизнис заедницата, секогаш се појавуваат прашањата што е работа на книговодствето, а што не. Книговодителите често се оградуваат од оддредени активности и ги префрлаат како обврска на компанијата. Голем процент од бизнис секторот кој користи услуги од аутсорсирано книговодствено биро се чувствува дека користи банкарска услуга или услуга од финансиска институција, а НЕ партнер во бизнисот. 

Поради овие програми кои се јавуваат, ние сакаме да ви ја презентираме Umbrella програмата и да ви ги претставиме бенефитите кои ги уживаат нашите клиенти скоро 20 години. 

Вредности на Umbrella програмата се заштита од финансиските грешки кои може да го чинат вашиот бизнис богатство.

Прочитај повеќе

Информативен Блог

Зачленете се бесплатно во информативниот блог на Сметководственото биро Александар-АК!

 

 

Почитувани  Александар-АК од 01.Април го воведува информативниот блог за сите заинтересирани правни и физички лица кои сакаат да бидат во тек со правните закони и случувањата во сметководството. 

Се што треба да направите е да ја пополните подолу наведената форма следејќи ги инструкциите за регистрација, отворете го вашиот инбох или спам и прифатете.

Бидете во постојан тек со законите, неинформираноста може да има сериозни последици во работењето на вашата компанија! Зачленете се бесплатно!

 • Зачлени се

 •  

  Прочитај повеќе
  книговодство завршни сметки

  Завршни сметки за 2017 последен рок 28.02.2018

  -859Денови -13Саати -48Минути -25Секунди

  Остануваат уште 12 дена до завршните сметки, не чекајте последен ден да ги завршите вашите законски обврски.

  Завршната сметка e законска обврска на секоја фирма. Нејзино не навремено поднесување или поднесување со закаснување подлежи на парични санкации.

  ЗАВРШНАТА СМЕТКА МОЖЕ ДА БИДЕ ПОДНЕСЕНА САМО ОД ЛИЦЕНЦИРАНО СМЕТКОВОДСТВЕНО БИРО!”

  Како ќе ја завршите годината во добивка или загуба?

  Крајното салдо на вашата компанија е голем показател пред државните институции, банките, приватниот сектор кој сака да соработува со Вас. Компаниите напорно работат и секогаш се трудат да ја задржат добивката со што би добиле позитивна слика за самите себе. Континуираното прогресивно работење на компанијата и остварувањето добивка на истата и овозможува бонитет да може да конкурира на тендери огласени од државата или приватниот сектор, овозможува полесно одобрување на кредити од страна на банките или кредитните фондови. Секоја компанија искажувајќи ја својата позитивност(добивка) на салдата дава сигурност на другите компании кои сакаат да работат со истата.

  Добивката значи многу!

   Информации за данокот на добивка:

  Прочитај повеќе
  книговодствено биро

  Сакам да отворам фирма, кој облик е најпогоден за мене?

  Пред отворање на фирма треба да ги разгледате сите правни форми кои ви се на располаѓање и да проанализирате кој од нив е најсоодветен за вас.

  Правни облици кои стојат на располаѓање:

  ТП – Трговец поединец: најчесто употребуван правен облик кај помалите превозници: (ЛИЦА: такси возачите, возачите на комбе, автобус), занаетчиите, уметниците и други кои обавуваат услуги како лица.

  ДООЕЛ – Друштво со ограничена одговорност едно лице: поголем број фирми се основани под овој правен облик. Имате идеа? Не ви е потребно партнерство. Почнавте како еден превозник, а сега се ширите – потребен ви е ДООЕЛ.

  ДОО – Друштво за ограничена одговорност: поголем број фирми се основани под овој превен облик. Имате идеја? Нема доволно средства да ја започнете, секое здружување во фирмата со средства доведува до формирање на ДОО.

  Прочитајте подолу, детално елаборирани предностите и слабостите.

  Прочитај повеќе

  Од 01. Јануари 2018 измени во законот за персонален данок нов-начин на плаќање и поднесување

  Со измените во законот кој стапува на сила од 01.Јануари 2018 Управата за јавни приходи воведе нов начин за пресметка и плаќање на персоналниот данок на доход.

  Пресметка и плаќањето на персоналниот данок на доход ќе се врши преку новиот систем на УЈП каде што ќе треба да се поднесе електроска пресметка за приход и данок.

  Линк до новиот систем за Е-Персонален данок:  https://e-pdd.ujp.gov.mk/ppf/home.seam

  Кој се треба да поднесе електронска пресметка за приход и данок?

  Правни лица и сметководители кои водат деловни книги: Имаат исплатено и исплатуваат приходи по сите основи на физички лица кои се резиденти на Р.Македонија и не резиндентит. Плаќањето по освно плата на вработени не влегува во оваа пресметка.

  Физички лица – резиденти на Р.Македонија: Кои отстваруваат приходи од други други физички лица или приходи од странство. Лицата кои отстваруваат приходи од самостојна дејност не подлежат на оваа пресметка.

  Физички лица – нерезиденти: Кои отстватуваат приходи од лица кои се резиденти на Р.Македонија.

  Кои се придобивките од овој систем?

  Прочитај повеќе

  Цена за твоето сметководство

  СМЕТКОВОДСТВЕН КАЛКУЛАТОР  

  За да добиете брза понуда за вашиот сметководствен- трошок, пратете ни ги вашите информации преку пополнување на полињата на калкулаторот од вашата лева страна. Нашата фирма ќе ви ја достави  најдобрата понуда за вашиот бизнис во најкраток можен рок.

  побарај понуда за книговодство

  Што добивате во цената ?

  Прочитај повеќе