-2276Денови -6Саати -9Минути -49Секунди

Остануваат уште 12 дена до завршните сметки, не чекајте последен ден да ги завршите вашите законски обврски.

Завршната сметка e законска обврска на секоја фирма. Нејзино не навремено поднесување или поднесување со закаснување подлежи на парични санкации.

ЗАВРШНАТА СМЕТКА МОЖЕ ДА БИДЕ ПОДНЕСЕНА САМО ОД ЛИЦЕНЦИРАНО СМЕТКОВОДСТВЕНО БИРО!”

Како ќе ја завршите годината во добивка или загуба?

Крајното салдо на вашата компанија е голем показател пред државните институции, банките, приватниот сектор кој сака да соработува со Вас. Компаниите напорно работат и секогаш се трудат да ја задржат добивката со што би добиле позитивна слика за самите себе. Континуираното прогресивно работење на компанијата и остварувањето добивка на истата и овозможува бонитет да може да конкурира на тендери огласени од државата или приватниот сектор, овозможува полесно одобрување на кредити од страна на банките или кредитните фондови. Секоја компанија искажувајќи ја својата позитивност(добивка) на салдата дава сигурност на другите компании кои сакаат да работат со истата.

Добивката значи многу!

 Информации за данокот на добивка:

  1. Приход до 3 000 000 денари : не подлежи на оданочување 
  2. Приход од 3 000 000- 6 000 000 денари: компанијата има право да одбере дали да биде оданочена 1% на вкупниот приход или 10% данок на добивката.
  3. Приход над 6 000 000 денари: компанијата нема право на избор како во погоре наведената, плаќа 10% данок на добивка

Во било кој случај доколку сопственикот/ците сакаат да ја подигнат добивка од фирмата подлежат на персонален данок од 10 %

За повеќе информации, чувствувајте се слободни да нè контактирате.

Книговодствено биро Александар-АК 

Вашиот финански архитект

Дали ова беше корисно?

Да НЕ