МИНИМАЛНА ПЛАТА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12.000ден. Плата Септември-Октомври

Изгласан е законот за минимална плата во Република Македонија (“Службен весник на РМ” бр. 11/12…129/15 – во понатамошниот текст: Законот).

Нови измени во законот за плата, од месец септември платата ќе изнесува 12.000 денари, односно бруто плата во износ од 17.130 денари за сите вработени во приватниот секор. Соопшти денеска министерот за финансии Драган Тевдовски.

Законот стапува на сила за септемвриската плата која најдоцна законски мора да се исплати до 15 октомври 2017 година.

Во зимената на законот е опфатена и финансиска помош за работодавците кои досега не исплатувале пониска плата од 12.000 денари на своите вработени,  подеталните информации за тоа кој ќе ја добива оваа финансиска помош може да ги погледнете во законската одредба.