Пронаоѓањето работно место

Главниот проблем кој ги демнее луѓето. Почнува од најраната фаза по завршување на средното образование или факултет, кога се здобивамe со притисокот да станеме ,,свои “, под тоа  ,,свои” се мисли финансиски независни, надвор од комфортната зона во која сме живееле. Со овој пробелм не се судруваат само младите луѓе каде што притисокот доаѓа по редот на нештата, туку потешкиот притисок е токму кај повозрасните кој поради разни причини бараат работа или ново работно место. Таму притисокот е обезбедување егзистенционални услови за фамилијата и обезбедување подобар живот.

Книговодствено биро Александар-АК има потреба од книговодител, сите кандидати кои ги исполнуваат условите и се чувствуваат подготвени за промени би биле добредојдени во нашата комапнија. За повеќе информации околу условите и барања за работата ве молиме кликнете на вработување во Александар-АК.

ВРАБОТУВАЊЕ ВО АЛЕКСАНДАР-АК