fbpx Skip to main content Skip to search

Вработување

Вработување книговодител во Александар-АК

Книговодител :

Книговодителот, ќе биде задолжен за: обработка (книжење) на фактури, денарски и девизни изводи, документи од благајничко работење (финансово книговодство), комуникација со клиенти на фирмите кои ќе му бидат доделени.

Примарна цел на книговодителот е навремено и ефикасно опслужување на клиентите кои Александар-АК ги застапува заклучно рамката и процедурите на работа во фирмата.

Почетната плата во првите три месеци е во висина на загарантираната минимална. Доколку  кандидатот ги исполнува очекувањата и договорот му се продолжи за наредни 3 месеци неговата плата изнесува 18,000 денари, а потоа (по изработените 6 месеци) висината на платата зависи и од способностите и амбициите на вработениот.

Квалификации на кандидатите:

I- Технички

  • Високо Образование (Економско)  (7/1 степен);
  • Работно искуство најмалку 3 години во книговодство;
  • Познавање на Microsoft Office;
  • Познавање на Англиски;

II- Персонални

  • Желба за работа во средина со високи барања;
  • Желба за градење и усовршување
  • Тимско работење

Конкурентски предности:

  • Книговодствена лиценца
  • Познавање на втор јазик (Руски, Германски)
  • Познавање на Microsoft Access

За аплицирање на овој оглас кандидатите ќе треба да:

Пратат своja Биографија (CV) на

vrabotuvanje@aleksandarak.mk