fbpx Skip to main content Skip to search

Archives for август 2018

Колку чини сметководството за твојата компанија ?

  СМЕТКОВОДСТВЕН КАЛКУЛАТОР  

  За да добиете брза понуда за вашиот сметководствен- трошок, пратете ни ги вашите информации преку пополнување на полињата на калкулаторот од вашата лева страна. Нашата фирма ќе ви ја достави  најдобрата понуда за вашиот бизнис во најкраток можен рок.

  Што добивате во цената ?

  Прочитај повеќе
  Книговодство регрес за годишен одмор

  Најнови информации за пресметката на регресот за годишен одмор!

  Регресот за годишен одмор работодавецот мора задолжително да го исплати на секој вработен кој бил во работен однос најмалку 6 месеци.

  На кои врaботени им следува регрес за годишен одмор и колку изнесува?


  На секој вработен кој работел најмaлку 6 месеци кај ист работодавач во текот на една календарска година му следува надомест по основ на регрес за годишен одмор познат како К-15.  Минималниот регрес за годишен одмор изнесува 40% од просечната исплатена нето плата во РМ во предходните три месеци.

  Последните податоци за просечна нето плата се за месец мај која изнесува 24.509 ден.

  Детално елаборирање и пресметка на регресот за годишен одмор.


  Да ве предупредиме – 40% од просечната нето плата во Република Македонија, а не просечна плата во вашата компанија. Просечната плата во РМ се менува често, па така зависно од месецот во кој сакате да го исплатите регресот за годишен одмор треба да проверите во тој месец колку е просечната плата во РМ.

  Според анализите и просекот кој го зема книговодственото биро Александар-АК ве советуваме:

   

  Прочитај повеќе