fbpx Skip to main content Skip to search

Archives for февруари 2021

Оваа процедура мора да ја изврши секоја фирма до 26-ти април

Централниот регистар ја започна својата процедура за пуштање во употреба на Регистар на вистински сопственици. Со овој Регистар, се внесуваат податоците за вистинските (крајните) утврдени сопственици на правните субјекти. Услугата се однесува на иницијалниот внес на вистински сопственик, како и…

Прочитај повеќе

Остана уште малку време за да ја доставите Вашата завршна сметка

Завршната сметка е најважниот сметководствен документ што едно претпријатие треба да го има доставено до Управата за јавни приходи, а рокот за поднесување оваа година е заклучно 28-ми февруари 2021-ва во хартиена форма, како и до 15 март во електронска….

Прочитај повеќе
Платни инструменти

Платен промет и видови платни инструменти

Често пати сте се прашувале која е разлика помеѓу уплатниците (вирманите) со кои треба да извршите определени плаќања, односно трансакции, во банка или пошта? Иако навидум слични, секоја од нив има своја намена во целокупниот платен промет во земјава. За…

Прочитај повеќе