Со оваа статија би сакале повеќе да ја елаборираме мотивацијата и како нејзиното правилно дозирање помага во надминување на секојдневните проблеми и стресови. Со мотивацијата прв пат се сретнуваме во спортот или барем таму можеме да ја видиме и почувствуваме…