Остануваат уште 12 дена до завршните сметки, не чекајте последен ден да ги завршите вашите законски обврски. Завршната сметка e законска обврска на секоја фирма. Нејзино не навремено поднесување или поднесување со закаснување подлежи на парични санкации. “ЗАВРШНАТА СМЕТКА МОЖЕ…